პროფესიონალ ბუღალტერთა
ინსტიტუტი


Institute of
Professional Accountants


2017 წლის 18 და 25 დეკემბერს ცდება -  F2 ჯგ.6 ლექციები. გაცდენილი ლექციები გადატანილია 14 და 23 დეკემბერს. ცვლილებები იხილეთ განრიგში საკუთარ გვერდზე.
(ლექტორი: ქეთი ნადირაძე)


ქართული სექტორი
ინგლისური სექტორი
ვიდეო ლექციების შესახებ დაწვრილებითი ინფორმაცია იხილეთ: http://accaonline.ge/

2017 წლის შემოდგომის სემესტრისთვის ვიდეო ლექციებზე რეგისტრაცია შეგიძლიათ დაიწყოთ 2017 წლის 1 სექტემბრიდან.

ვიდეო ლექციები ჩაირთვება 2017 წლის 15 სექტემბრიდან.

ამ ეტაპზე ვიდეო ლექციები გვაქვს შემდეგ წიგნებში: F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9.

ვიდეო ლექციებზე რეგისტრაცია აქტიურია ერთი სემესტრის განმავლობაში. როგორც კი სემესტრი დასრულდება, გამოცდების შემდგომ, რეგისტრაცია უქმდება, და მომდევნო სემესტრისთვის რეგისტაცია კვლავ თავიდან უნდა გაიაროთ.

ვიდეო ლექციების გადასახადები იგივეა, რაც მითითებულია ლექციებში სავალდებულო გადასახადებში.


გადასახადების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ლექციებში.

შუალედურების და გამოცდების განრიგი იხილეთ შუალედურები  გამოცდები

თუ რომელი თავები შევა I და II შუალედურებზე იხილეთ აქ.

ACCA news
Information
ვაკანსია
ვინ არის ხაზზე

www.echo.ge
Test mode