პროფესიონალ ბუღალტერთა
ინსტიტუტი


Institute of
Professional Accountants

ქართული სექტორი
ინგლისური სექტორი
BPP Study materials for ACCA you can see here.

Online classes demonstration for ACCA papers you can see here.

ACCA news
Information
ვაკანსია
ვინ არის ხაზზე

www.echo.ge
Test mode