პროფესიონალ ბუღალტერთა
ინსტიტუტი


Institute of
Professional Accountantsმომავალში იხელმძღვანელეთ მხოლოდ ინსტიტუტის ახალი ვებ-გვერდით: pbi.ge


ქართული სექტორი
ინგლისური სექტორი


Access MBA Tbilisi 2014 will take place on October 20, at Sheraton Metechi Palace.

In parallel with the MBA event, we organize "Access Masters" event, which is dedicated to graduate programs in Finance, Marketing, Economics, Accounting, and related disciplines. You will find more information here:
http://www.accessmba.com/tbilisi/index.html
http://www.accessmasterstour.com/tbilisi/index.html

Access Masters
Access MBA


ACCA news
Information
ვაკანსია
ვინ არის ხაზზე

echo
404
echostrophy