პროფესიონალ ბუღალტერთა
ინსტიტუტი


Institute of
Professional Accountantsმომავალში იხელმძღვანელეთ მხოლოდ ინსტიტუტის ახალი ვებ-გვერდით: pbi.ge


ქართული სექტორი
ინგლისური სექტორი
GENERAL FAQS

Syllabus and study guides


ACCA Qualification

Certificate of Achievement

Students are awarded a Certificate of Achievement if they achieve a pass mark of 85% or above for individual passes in Papers F1, F2, F3 for paper based or computer based.

Diploma in Accounting and Business

Students are awarded the Diploma in Accounting and Business when they have successfully completed Papers F1, F2 and F3 (at least one of which must have been sat and passed on or after December 2011), plus completion of Foundations in Professionalism. Students who obtain full exemptions will not be awarded the Certificate.

Advanced Diploma in Accounting and Business

Students are awarded the Advanced Diploma in Accounting and Business when they have successfully completed (either passed or exempt) Papers F4-F9. At least two of these papers must have been sat and passed; one of these passes must have been achieved on or after June 2011 exam session. The Professional Ethics module must also have been completed. Students who obtain full exemptions will not be awarded the Certificate.

A positive result is required for all nine F1 to F9 papers in order for the Advanced Diploma in Accounting and Business certificate to be awarded.

Professional Level Certificate

Students are awarded a Professional Level Certificate when they have successfully completed all of the exams in the Professional level of the ACCA Qualification (P1–P3 and any two of the Options papers from P4, P5, P6 and P7).

ACCA news
Information
ვაკანსია
ვინ არის ხაზზე

echo
404
echostrophy