პროფესიონალ ბუღალტერთა
ინსტიტუტი


Institute of
Professional Accountantsმომავალში იხელმძღვანელეთ მხოლოდ ინსტიტუტის ახალი ვებ-გვერდით: pbi.ge


ქართული სექტორი
ინგლისური სექტორი
ACCA Student Facts 

You’ve made the decision to study for an accountancy qualification and have registered with ACCA. So what happens next? Klick Here

ACCA

Fees

BSC Degree


Authorized center for computer based examinations in Tbilisi hereACCA news
Information
ვაკანსია
ვინ არის ხაზზე

echo
404
echostrophy