პროფესიონალ ბუღალტერთა
ინსტიტუტი


Institute of
Professional Accountants


2017 წლის 18 და 25 დეკემბერს ცდება -  F2 ჯგ.6 ლექციები. გაცდენილი ლექციები გადატანილია 14 და 23 დეკემბერს. ცვლილებები იხილეთ განრიგში საკუთარ გვერდზე.
(ლექტორი: ქეთი ნადირაძე)


ქართული სექტორი
ინგლისური სექტორი
ACCA Student Facts 

You’ve made the decision to study for an accountancy qualification and have registered with ACCA. So what happens next? Klick Here

ACCA

Fees

BSC Degree


Authorized center for computer based examinations in Tbilisi hereACCA news
Information
ვაკანსია
ვინ არის ხაზზე

www.echo.ge
Test mode