პროფესიონალ ბუღალტერთა
ინსტიტუტი


Institute of
Professional Accountantsმომავალში იხელმძღვანელეთ მხოლოდ ინსტიტუტის ახალი ვებ-გვერდით: pbi.ge


ქართული სექტორი
ინგლისური სექტორი


**********************************************


GFPAA Exemptions


accaglobal.com - - > Accountancy Qualification - - > ACCA Exemptions - - > Exemptions Enquiry - - >
Institution Name: GFPAA   Country: Georgia

PROFESSIONAL CERTIFICATION PROGRAMMEGraduates from 01-JAN-2014 to 31-DEC-2018


Graduates from 01-JAN-2008 to 31-DEC-2013


Georgian Federation of Professional Accountants and Auditors (GFPAA) was awarded with 9 exemptions for ACCA Qualification.

 

Institution:
GEORGIAN FEDERATION OF PROFESSIONAL ACCOUNTANTS AND AUDITORS (GFPAA)

Programme:
PROFESSIONAL CERTIFICATION PROGRAMME - Graduates from 01-JAN-2008

SEE THE LINK:

Portal Accaglobal

Accaglobal

===================================================== 

Georgian Federation of Professional Accountants and Auditors (GFPAA) was awarded with 9 exemptions for ACCA Qualification 

A student who submits the GFPAA Chief Account Qualification will be eligible for the following exemptions:
F1 Accountant in Business
F2 Management Accounting
F3 Financial Accounting

A student who submits a certification from the FGPAA Professional Certification Programme will be eligible for the following exemptions:

Qualification: Certified Bookkeeper (Post 2008)

* F2 Management Accounting, on the basis of:
1.2 Financial Information for Management/F2 Management Accounting
* F3 Financial Accounting, on the basis of:
1.1 Preparing Financial Statements/F3 Financial Accounting
* F4 Corporate and Business Law, on the basis of:
2.2 Georgian Corporate and Business Law
* F5 Performance Management, on the basis of:
3.3 Performance Management
* F6 Taxation, on the basis of:
2.3 Georgian Corporate Taxation


Qualification: Certified Accounting Technician (Post 2008)


* F2 Management Accounting on the basis of:
1.2 Financial Information for Management / F2 Management Accounting
* F3 Financial Accounting on the basis of:
1.1 Preparing Financial Statements/F3 Financial Accounting
* F4 Corporate and Business Law on the basis of:
2.2 Georgian Corporate and Business Law
* F5 Performance Management on the basis of:
3.3 Performance Management
* F6 Taxation on the basis of:
2.3 Georgian Corporate Taxation
* F7 Financial Reporting on the basis of:
2.5 Financial Reporting
* F8 Audit and Assurance on the basis of:
2.6 Audit and Internal Review
* F9 Financial Management on the basis of:
3.7 Strategic Financial Management


Qualification: Professional Accountant (Post 2008)


F1 Accountant in Business
F2 Management Accounting
F3 Financial Accounting

* F4 Corporate and Business Law on the basis of:
2.2 Georgian Corporate and Business Law
* F5 Performance Management on the basis of:
3.3 Performance Management
* F6 Taxation on the basis of:
2.3 Georgian Corporate Taxation
* F7 Financial Reporting on the basis of:
2.5 Financial Reporting
* F8 Audit and Assurance on the basis of:
2.6 Audit and Internal Review
* F9 Financial Management on the basis of:

3.7 Strategic Financial Management

=======================================================
For Diploma in Accounting and Business

Students are awarded the Diploma in Accounting and Business when they have successfully completed Papers F1, F2 and F3 (at least one of which must have been sat and passed on or after December 2011), plus completion of Foundations in Professionalism. Students who obtain full exemptions will not be awarded the Certificate.

For Advanced Diploma in Accounting and Business
Students are awarded the Advanced Diploma in Accounting and Business when they have successfully completed Papers F4-F9 (at least two passes are required, one of which must have been sat on or after June 2011), plus completion of the Professional Ethics module. Students who obtain full exemptions will not be awarded the Certificate.


Respective information you could find on ACCA website using link:
http://www.accaglobal.com/gb/en/help/general.html
ACCA news
Information
ვაკანსია
ვინ არის ხაზზე

echo
404
echostrophy