პროფესიონალ ბუღალტერთა
ინსტიტუტი


Institute of
Professional Accountantsმომავალში იხელმძღვანელეთ მხოლოდ ინსტიტუტის ახალი ვებ-გვერდით: pbi.ge


ქართული სექტორი
ინგლისური სექტორი
* * * * * * * * 
საწყისი ეტაპი

PDF F1 ბუღალტერი ბიზნესში
PDF F2 მენეჯერული აღრიცხვა
PDF F3 ფინანსური აღრიცხვა 


სერთიფიცირების ეტაპი

PDF F4 ქართული ბიზნესსამართალი
PDF F5 საქმიანობის შედეგების მართვა
PDF F6 საგადასახადო დაბეგვრა
PDF F7 ფინანსური ანგარიშგება
PDF F8 აუდიტი და მარწმუნებელი მომსახურება
PDF F9 ფინანსური მენეჯმენტი


პროფესიული სწავლების ეტაპი

PDF P1 კორპორატიული მართვა, რისკი და ეთიკა
PDF P2 კორპორაციული ანგარიშგება
PDF P3 ბიზნესის ანალიზი
PDF P4 ფინანსური მართვა
PDF P7 აუდიტი და მარწმუნებელი მომსახურება


* * * * * * * * 
ელექტრონული წიგნები:

F4 ქართული ბიზნესსამართალი
* * * * * * * * 
პროფესიული სერთიფიცირების ქართული პროგრამის წიგნებში მომხდარი ცვლილებების შესახებ

III ეტაპში შემდეგი წიგნები ჩანაცვლდა ან შეიცვალა ქვემოთ მითითებული წიგნებით:

1. 3.1 წიგნი შეიცვალა P7 წიგნით 2012 წლის გაზაფხულის სემესტრიდან;

2. 3.3 წიგნი ჩანაცვლდა P1 წიგნით 2012 წლის გაზაფხულის სემესტრიდან;

3. 3.7 წიგნი შეიცვალა P4 წიგნით 2012 წლის შემოდგომის სემესტრიდან;

4. 3.5 წიგნი შეიცვალა P3 წიგნით 2014 წლიდან.

ACCA news
Information
ვაკანსია
ვინ არის ხაზზე

www.echo.ge
Test mode