პროფესიონალ ბუღალტერთა
ინსტიტუტი


Institute of
Professional Accountants


2017 წლის 18 და 25 დეკემბერს ცდება -  F2 ჯგ.6 ლექციები. გაცდენილი ლექციები გადატანილია 14 და 23 დეკემბერს. ცვლილებები იხილეთ განრიგში საკუთარ გვერდზე.
(ლექტორი: ქეთი ნადირაძე)


ქართული სექტორი
ინგლისური სექტორი
FUNDAMENTALS (nine papers in total)

KNOWLEDGE

F1 Accountant in Business                                          (AB)

F2 Management Accounting                                       (MA)

F3 Financial Accounting                                              (FA)

SKILLS

F4 Corporate and Business Law                                 (CL)

F5 Performance Management                                     (PM)

F6 Taxation                                                                     (TX)

F7 Financial Reporting                                                 (FR)

F8 Audit and Assurance                                               (AA)

F9 Financial Management                                           (FM)PROFESSIONAL (Five papers in total)

ESSENTIALS

P1 Governance, Risk and Ethics                                 (GRE)

P2 Corporate Reporting                                                (CR)

P3 Business Analysis                                                     (BA)

OPTIONS (Two to be completed)

P4 Advanced Financial Management                          (AFM)

P5 Advanced Performance Management                    (APM)

P6 Advanced Taxation                                                    (ATX)

P7 Advanced Audit and Assurance                              (AAA)

ACCA news
Information
ვაკანსია
ვინ არის ხაზზე

www.echo.ge
Test mode