პროფესიონალ ბუღალტერთა
ინსტიტუტი


Institute of
Professional Accountants


2017 წლის 18 და 25 დეკემბერს ცდება -  F2 ჯგ.6 ლექციები. გაცდენილი ლექციები გადატანილია 14 და 23 დეკემბერს. ცვლილებები იხილეთ განრიგში საკუთარ გვერდზე.
(ლექტორი: ქეთი ნადირაძე)


ქართული სექტორი
ინგლისური სექტორი

PDF  I შუალედური ტესტირების განრიგი, 2017 შემოდგომა

PDF  II შუალედური ტესტირების განრიგი, 2017 შემოდგომა

შუალედურების განრიგში შესაძლებელია რომელიმე წიგნის ტესტირების თარიღი შეიცვალოს, ამიტომ აუცილებლად გადაამოწმეთ ჩვენს საიტზე.

შუალედურ ტესტირებაზე დასწრება ხდება განცხადების საფუძველზე (ეს არ ეხება მიმდინარე სტუდენტებს). განცხადება უნდა დაიწეროს მინიმუმ ერთი კვირით ადრე შუალედურის თარიღამდე.
განცხადების დასაწერად მობრძანდით ადმინისტრაციის შენობაში (წერეთლის 61).

ყოველ სემესტრში ტარდება ორი შუალედური ტესტირება: I შუალედური და II შუალედური.
დადებითი ქულებია 5-10 ქულა, რომელიც გამოითვლება მიღებული ქულების პროცენტებით.

შუალედური ქულები სტუდენტს ენახება, სანამ ინსტიტუტის საბოლოო გამოცდაში დადებით შედეგს არ მიიღებს.

თუ სტუდენტი რომელიმე მომდევნო სემესტრში კვლავ განმეორებით გაივლის შუალედურ ტესტირებებს, მას უნარჩუნდება უახლესი შედეგები, მიუხედავად იმისა, უარყოფითია თუ შედარებით დაბალი ეს უახლესი ქულები.


PDF იხილეთ ინფორმაცია, თუ რომელი თავების ჩათვლით ჩატარდება შუალედურების გამოცდები

ACCA news
Information
ვაკანსია
ვინ არის ხაზზე

www.echo.ge
Test mode