პროფესიონალ ბუღალტერთა
ინსტიტუტი


Institute of
Professional Accountants


ჩვენს საიტზე გამოქვეყნდა (იხ. გამოცდებში) F2 და F3 წიგნების 10-ქულიანი საგამოცდო ამოცანები (პასუხებით)!
F2 და F3 წიგნების II შუალედურზე იქნება 40 ტესტი და ორი 10-ქულიანი ამოცანა.


ქართული სექტორი
ინგლისური სექტორი
ინგლისური სექტორის სტუდენტებმა მომავალში ყველა საჭირო ინფორმაცია უნდა მოიძიონ ქვემოთ მითითებულ საიტზე:

www.accaglobal.com

Authorized center for computer based examinations in Tbilisi here

ACCA news
Information
ვაკანსია
ვინ არის ხაზზე

www.echo.ge
Test mode