პროფესიონალ ბუღალტერთა
ინსტიტუტი


Institute of
Professional Accountants


2017 წლის 18 და 25 დეკემბერს ცდება -  F2 ჯგ.6 ლექციები. გაცდენილი ლექციები გადატანილია 14 და 23 დეკემბერს. ცვლილებები იხილეთ განრიგში საკუთარ გვერდზე.
(ლექტორი: ქეთი ნადირაძე)


ქართული სექტორი
ინგლისური სექტორი
ინგლისური სექტორის სტუდენტებმა მომავალში ყველა საჭირო ინფორმაცია უნდა მოიძიონ ქვემოთ მითითებულ საიტზე:

www.accaglobal.com

Authorized center for computer based examinations in Tbilisi here

ACCA news
Information
ვაკანსია
ვინ არის ხაზზე

www.echo.ge
Test mode