პროფესიონალ ბუღალტერთა
ინსტიტუტი


Institute of
Professional Accountantsმომავალში იხელმძღვანელეთ მხოლოდ ინსტიტუტის ახალი ვებ-გვერდით: pbi.ge


ქართული სექტორი
ინგლისური სექტორი
მისამართი:

ინსტიტუტის ადმინისტრაცია:
თბილისი, 0154, წერეთლის გამზ. 61

ინსტიტუტის ადგილმდებარეობა:
თბილისი, ბაქრაძის ქ. 6ა

ტელ/ფაქსი:
ინსტიტუტის ადმინისტრაცია (წერეთლის 61):
235 67 56;  235 43 97;  235 01 57;
შიდა ნომრები: 506 (მარინა), 507 (ბუღალტერია: ქეთი, მაგდა), 514 (ნინო)


ინსტიტუტის ვებ-გვერდი:
www.accatraining.ge

ინსტიტუტის მონაცემთა ბაზა:
http://lms.accatraining.ge/projects/acca/login/student/index.php 

ინსტიტუტის ელფოსტა:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ინსტიტუტის გვერდი:
https://www.facebook.com/InstituteOfProfessionalAccountants?ref=hl
https://www.facebook.com/nino.lagidze.7


ვიდეო-ლექციების საიტი:
http://accaonline.ge/იხილეთ Institute of Professional Accountants უფრო მსხვილ რუკაზე

ACCA news
Information
ვაკანსია
ვინ არის ხაზზე

echo
404
echostrophy