პროფესიონალ ბუღალტერთა
ინსტიტუტი


Institute of
Professional Accountants


2017 წლის 18 და 25 დეკემბერს ცდება -  F2 ჯგ.6 ლექციები. გაცდენილი ლექციები გადატანილია 14 და 23 დეკემბერს. ცვლილებები იხილეთ განრიგში საკუთარ გვერდზე.
(ლექტორი: ქეთი ნადირაძე)


ქართული სექტორი
ინგლისური სექტორი
ACCA პროგრამაში შედის 14 წიგნი. თითოეული წიგნის სწავლა ჯამურად ჯდება დაახლოებით 680 ლარი (ყველა სავალდებულო გადასახადის ჩათვლით).

ლექციის ღირებულება (400 ლარი) გადაიხადეთ ინსტიტუტის საბანკო რეკვიზიტებზე:

შპს “პროფესიონალ ბუღალტერთა ინსტიტუტი” (ს/კ: 202171194)
სს „თიბისი“ ბანკი, BTBCBGE22; ა/ა GE30TB0600000021467767
სს “საქართველოს ბანკი“, BAGAGE22; ა/ა GE19BG0000000128960901

ყველა გადასახადი იხილეთ აქ.


ლექციებზე განმეორებით დასწრების საფასურია 200 ლარი (ამ შემთხვევაში, აუცილებელია, სტუდენტმა განცხადებით მიმართოს ადმინისტრაციას. ეს შეღავათი ეხება მხოლოდ სტუდენტის სტატუსის მქონე სტუდენტებს.)

ACCA news
Information
ვაკანსია
ვინ არის ხაზზე

www.echo.ge
Test mode