პროფესიონალ ბუღალტერთა
ინსტიტუტი


Institute of
Professional Accountants


ჩვენს საიტზე გამოქვეყნდა (იხ. გამოცდებში) F2 და F3 წიგნების 10-ქულიანი საგამოცდო ამოცანები (პასუხებით)!
F2 და F3 წიგნების II შუალედურზე იქნება 40 ტესტი და ორი 10-ქულიანი ამოცანა.


ქართული სექტორი
ინგლისური სექტორი
ACCA პროგრამაში შედის 14 წიგნი. თითოეული წიგნის სწავლა ჯამურად ჯდება დაახლოებით 680 ლარი (ყველა სავალდებულო გადასახადის ჩათვლით).

ლექციის ღირებულება (400 ლარი) გადაიხადეთ ინსტიტუტის საბანკო რეკვიზიტებზე:

შპს “პროფესიონალ ბუღალტერთა ინსტიტუტი” (ს/კ: 202171194)
სს „თიბისი“ ბანკი, BTBCBGE22; ა/ა GE30TB0600000021467767
სს “საქართველოს ბანკი“, BAGAGE22; ა/ა GE19BG0000000128960901

ყველა გადასახადი იხილეთ აქ.


ლექციებზე განმეორებით დასწრების საფასურია 200 ლარი (ამ შემთხვევაში, აუცილებელია, სტუდენტმა განცხადებით მიმართოს ადმინისტრაციას. ეს შეღავათი ეხება მხოლოდ სტუდენტის სტატუსის მქონე სტუდენტებს.)

ACCA news
Information
ვაკანსია
ვინ არის ხაზზე

www.echo.ge
Test mode